Laddar ...

H2PRO HYDRATE 250

17,00 kr

Kontinuerligt tar vi upp och förlorar vatten i våra kroppar -över våra förluster har vi ingen kontroll!Kroppen tar i huvudsak upp vatten genom mat vi äter och vatten som vi dricker. Vattnet tas upp via jejunum i tunntarmen och via tjocktarmen.Okontrollerade vattenförluster sker via urin, faeces och svett. När yttre förhållanden ändras sker den mest dramatiska förlusten via svett.Våra kroppar använder 5-10 % avvattnet varje dag. Exakta mängder varierar dramatiskt beroende på vår diet, aktivitetsnivå, miljö, hälsa och individuellmetabolism. I vissa fall kan det röra sig om 6 L vatten per dag. Rekommendationernafrån myndigheterna varier men alla trycker på attman bör justera intaget beroende på variablerna. Idrottare täcks inte av de generella rekommendationernaoch dricker oftast inte tillräckligt.

SKU
H2PRO HYDRATE 250

Trots att svett i huvudsak innehåller vatten, innehåller den också värdefulla mineraler som även kallas elektrolyter* Elektrolyter är nödvändiga för ledning av elektrisk energi mellan och inom celler och för att upprätthålla varje cellmembrans elektriska integritet.* Eftersom svett kommer från den extracellulära vätskan (ECV), innehåller den stora mängder natrium. Andra viktiga elektrolyter i svett är kalium, magnesium och kalcium men de förekommer i mycket lägre koncentrationer.* Förlusten och ersättningen av elektrolyter i svett hos friska idrottare är en fin balansgång mellan individuell förlust, kroppens befintliga depåer och den relativa betydelsen av varje elektrolytförlust hos den aktiva idrottaren.* Ett sätt att se på betydelsen av varje elektrolyt är att se hur många liter vätska du behöver förlora för att bli uttömd.

© 2020 Trispot Sweden Aktiebolag, org.nr. 556893-3609