Laddar ...

Precisionhydration-H2Pro 1500 Brustabletter

119,00 kr

Kontinuerligt tar vi upp och förlorar vatten i våra kroppar -över våra förluster har vi ingen kontroll!Kroppen tar i huvudsak upp vatten genom mat vi äter och vatten som vi dricker. Vattnet tas upp via jejunum i tunntarmen och via tjocktarmen.Okontrollerade vattenförluster sker via urin, faeces och svett. När yttre förhållanden ändras sker den mest dramatiska förlusten via svett.Våra kroppar använder 5-10 % avvattnet varje dag. Exakta mängder varierar dramatiskt beroende på vår diet, aktivitetsnivå, miljö, hälsa och individuellmetabolism. I vissa fall kan det röra sig om 6 L vatten per dag. Rekommendationernafrån myndigheterna varier men alla trycker på attman bör justera intaget beroende på variablerna. Idrottare täcks inte av de generella rekommendationernaoch dricker oftast inte tillräckligt.

SKU
Precisionhydration-H2Pro 1500 Brustabletter

Trots att svett i huvudsak innehåller vatten, innehåller den också värdefulla mineraler som även kallas elektrolyter* Elektrolyter är nödvändiga för ledning av elektrisk energi mellan och inom celler och för att upprätthålla varje cellmembrans elektriska integritet.* Eftersom svett kommer från den extracellulära vätskan (ECV), innehåller den stora mängder natrium. Andra viktiga elektrolyter i svett är kalium, magnesium och kalcium men de förekommer i mycket lägre koncentrationer.* Förlusten och ersättningen av elektrolyter i svett hos friska idrottare är en fin balansgång mellan individuell förlust, kroppens befintliga depåer och den relativa betydelsen av varje elektrolytförlust hos den aktiva idrottaren.* Ett sätt att se på betydelsen av varje elektrolyt är att se hur många liter vätska du behöver förlora för att bli uttömd.

© 2020 Trispot Sweden Aktiebolag, org.nr. 556893-3609