Laddar ...

Precisionhydration Saltkapslar 250mg

99,00 kr

Framtagen för att hjälpa dig att hålla vätske- och saltbalans under tävling och träning. Speciellt när du inte kan ta med färdigblandad dryck utan använder den vätska som finns tillgänglig.
Designad för att hjälpa vätskeabsorptionen, samtidigt som det är snäll mot magen.
Sväljbara kapslar i vattentät blisterförpackning, vilket gör dem mer praktiska.
Hjälper dig att absorbera och behålla mer vätska, öka blodvolymen (vilket minskar kardiovaskulär ansträngning) så att du kan behålla din prestanda längre.
Ta 1-2 SweatSalt kapslar per 500 ml under träning/tävling.
En högre dos kan krävas för vissa personer under extrema förhållanden.
Vi rekommenderar inte att du tar mer än 10 kapslar per dag.

1 paket innehåller 15st kapslar

1 kapsel innehåller 250mg Natrium, 125mg Kalium, Kalcium och magnesium

Ingredienser: Tri-Natrium Citrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Tri-Kaliumcitrat, Kapselskal: Hydroxipropylmetylcellulosa, Kalciumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumstearat.

SKU
Precisionhydration Saltkapslar 250mg

Smart förpackade i blisterpack vilket gör det enkelt att ha med på tävling/träning när du behöver extra natrium. Kontinuerligt tar vi upp och förlorar vatten i våra kroppar -över våra förluster har vi ingen kontroll!Kroppen tar i huvudsak upp vatten genom mat vi äter och vatten som vi dricker. Vattnet tas upp via jejunum i tunntarmen och via tjocktarmen.Okontrollerade vattenförluster sker via urin, faeces och svett. När yttre förhållanden ändras sker den mest dramatiska förlusten via svett.Våra kroppar använder 5-10 % avvattnet varje dag. Exakta mängder varierar dramatiskt beroende på vår diet, aktivitetsnivå, miljö, hälsa och individuellmetabolism. I vissa fall kan det röra sig om 6 L vatten per dag. Rekommendationernafrån myndigheterna varier men alla trycker på attman bör justera intaget beroende på variablerna. Idrottare täcks inte av de generella rekommendationernaoch dricker oftast inte tillräckligt.

Trots att svett i huvudsak innehåller vatten, innehåller den också värdefulla mineraler som även kallas elektrolyter* Elektrolyter är nödvändiga för ledning av elektrisk energi mellan och inom celler och för att upprätthålla varje cellmembrans elektriska integritet.* Eftersom svett kommer från den extracellulära vätskan (ECV), innehåller den stora mängder natrium. Andra viktiga elektrolyter i svett är kalium, magnesium och kalcium men de förekommer i mycket lägre koncentrationer.* Förlusten och ersättningen av elektrolyter i svett hos friska idrottare är en fin balansgång mellan individuell förlust, kroppens befintliga depåer och den relativa betydelsen av varje elektrolytförlust hos den aktiva idrottaren.* Ett sätt att se på betydelsen av varje elektrolyt är att se hur många liter vätska du behöver förlora för att bli uttömd.

© 2020 Trispot Sweden Aktiebolag, org.nr. 556893-3609