Allmänna villkor

Laddar ...

Följande villkor gäller när du (nedan kallad “kund”, “användare”, “du”, “dig” eller “din”) handlar eller använder tjänster, appar och webbplatser från Trispot Sweden Aktiebolag (organisationsnummer 556893-3609), nedan kallat “Trispot”, “oss”, “vi”, “våra” eller “vårt”. Om vi och du skriftligt överenskommit annat med varandra gäller naturligtvis det utöver eller istället för dessa villkor.

Vid försäljning till privatperson (“konsument”) följer och tillämpar Trispot den tvingande lagstiftning som är aktuell, oavsett vad som anges i följande villkor. Det är viktigt att du läser igenom villkoren då de förklarar vad vi förväntar oss av varandra.

Kunder

Trispot säljer sportutrustning och tillbehör till privatpersoner. Du kan handla i vår fysiska butik i Stockholm eller enkelt och bekvämt i vår webbutik.
För att kunna handla hos Trispot måste du

  • vara minst 18 år gammal (eller minst 16 år gammal med målsmans samtycke),
  • ha ett kredit- eller betalkort som vi accepterar,
  • och ha en leveransadress i Sverige.

Vill du handla som företag kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det (separata vilkor kan gälla för företag).

Beställning

Beställning av produkter sker via Trispots webbutik trispot.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Trispot bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Trispot förbehåller sig för fel i informationen samt fel i specifikation, på samtliga i Trispots sortiment förekommande produkter och tjänster. Alla bilder skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Trispot rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Trispot sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Trispot ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Priser och avgifter

Alla priser vi anger är svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Vi har rätt att ändra priser i webbutiken utan föregående avisering, men avtalat pris gäller om inte annat överenskommits. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Kostnad för frakt och betalning kan tillkomma vid beställning. Den totala kostnaden beräknas och visas i kassan innan beställningen slutförs och det framgår vad de olika frakt- och betalningsalternativen kostar. Om fraktkostnaden förändras eller fastställs först efter att beställningen skickats till Trispot ges kunden möjlighet att häva köpet, om kunden inte accepterar fraktkostnaden.

Leverans

Trispot använder sig av DHL, Schenker eller Posten som fraktbolag. Vissa produkter kommer att kunna skickas direkt från tredje part (såsom direkt från leverantör eller extern lager) till er dörr eller till ombud. Information om skickade leveranser får du via e-post. I vissa fall erbjuder vi hämtning av beställningar i Stockholm, på av Trispot angiven adress (kostnadsfritt). Vid hämtning i butik är varor reserverade i 30 dagar. Trispot mailar en påminnelse innan Trispot tar bort reservationen.

Om leveransförsening uppstår meddelar Trispot Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Trispot leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Trispot. Trispot förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Trispot ansvarar för transportrisken, dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Trispot.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Trispot inom sju (7) arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. Vid frakt av större gods med DHL eller Schenker skall kunden alltid genast i samband med att man tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedeln i det fall emballaget är skadat.

Vid outlöst paket skall kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket.

Vid leveranshinder av större gods kan DHL eller Schenker debitera extra kostnad för detta, dvs när köparen bekräftat att ett paket kan tas emot en viss tid/dag men sen inte var på plats när leveransen kom. Trispot har rätt att debitera kunden för sina kostnader för detta. Liknande kostnad kan uppstå när man ändrar leveransadress efter man lagt en order och paketet redan skickats. Kostnaden är normalt ca 100–700 kr, beroende på sändningens storlek.

Garanti och reklamationsrätt

Trispot säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköpslagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Trispot betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit Trispot tillgodo. Kunden skall själv betala returfrakten. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i orginalförpackning och emballage.

I tillägg till detta har Trispot en tjänst kallad “Prova på i 30 dagar”. Denna innebbär att kunden har möjlighet att prova varan och ångra köpet inom 30 dagar. Utnyttjar kunden detta erbjudande får kunden tillbaka 85 % av varans pris. Erbjudandet gäller ej udda beställningsvaror och Trispot informerar kunden innan köpet blir bindande om varan är en udda beställningsvara. Avdgrag görs för eventuella skador eller saknade delar. Köparen står för eventuell returfrakt.

Observera att ej uthämtat paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Vid outlöst paket skall kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket.

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Trispot på info@trispot.se. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är Trispot Sweden Aktiebolags skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av Trispot.

Villkor för hyra av utrustning

Hyrestagaren skall vårda utrustning under hyrestiden och utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Hyrestagaren skall innan uthyrningen besiktiga och notera eventuella skador och få de noterade på leveranssedeln med underskrift av Trispot. Vid återlämnande av utrustningen besiktigas utrustningen och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren.

Sekretess och integritet

Vår integritetspolicy (som är en del av dessa villkor), beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Om dina uppgifter ändras behöver du uppdatera dem genom att logga in och ändra uppgifter på sidan “Mitt konto” för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare.

På Trispot använder vi cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.

Övrigt

Immateriell egendom och innehåll

Webbplatsens och dess innehåll är immaterialrättsligt skyddat. Trispot äger eller har tillstånd att använda all immateriell egendom på vår webbplats. Du har rätt att visa, lagra och skriva ut innehållet för personligt bruk. Du har inte rätt att använda någon del av webbplatsen för kommersiella ändamål, om du inte har fått vårt uttryckliga tillstånd till detta. Du får inte heller använda Trispots logotyp eller varumärke utan att först ha fått vårt tillstånd.

Bedrägeri och missbruk

Självklart får du inte missbruka, manipulera eller störa våra tjänster. Du får inte heller samla in data från Trispot med automatiska system eller programvara utan vår tillåtelse. Vi polisanmäler alla bedrägerier, överträdelser och aktivitet som kan vara lagbrott.

Tvist

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna villkor mellan Trispot och en kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

© 2020 Trispot Sweden Aktiebolag, org.nr. 556893-3609